Đăng ký học thử tiếng Anh online tại HomeClass


Phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Tiếng Anh luyện thi
04/10/2019
Phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được

 

Tiếng Anh khác tiếng Việt ở chỗ tiếng Anh có sự phân biệt rõ ràng giữa danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Tương ứng với từng loại danh từ thì cách chia động từ cũng sẽ khác nhau. Chúng ta hãy cùng HomeClass tìm hiểu cách phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được, cũng như một số quy luật bất quy tắc cần lưu ý nhé.

 

Phân biệt danh từ đếm được

Danh từ đếm được có dạng số ít và số nhiều và phải chia động từ tương ứng trong câu

Shop/shops

There are over 100 shops in the new shopping center.

Baby/babies

They’ve got some great toys for babies in there.

Dish/dishes

We need to get some new dishes for this evening.

 

Lưu ý với các danh từ đếm được

Chúng ta sử dụng những từ sau với các danh từ đếm được: a, an, many, a few, one, two…

Một số danh từ đếm được có dạng bất quy tắc như sau:

One child – two children

One foot – two feet

One man – two men

One person – two people

One tooth – two teeth

One woman – two women

 

Phân biệt danh từ không đếm được

Danh từ không đếm được là những danh từ chúng ta không thể đếm. Chúng không có dạng số nhiều và chia với động từ ở dạng số ít ngay cả khi chúng kết thức với -s.

Một số danh từ không đếm được: advice, bread, fruit, furniture, hair, homework, information, money, news, paper, rice, work…

My money is in my wallet.

Your hair is really long.

The news was a complete shock.

 

Lưu ý khi sử dụng danh từ không đếm được

Chúng ta sử dụng các từ sau với danh từ không đếm được: a little, much, a bit of, a piece of…

Chúng ta sử dụng những từ sau với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được: a lot of, some, lots of, the…

Chúng ta có thể sử dụng “any” trong các câu hỏi và câu phủ định với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

Have we got any homework today?

There aren’t any eggs left.

Có một số danh từ không đếm được nhưng lại có dạng số nhiều và chia động từ theo số nhiều

Clothes: your clean clothes are on the bed.

Jeans: your new jeans look great!

Có một số danh từ khi ở dạng không đếm được thì mang một nghĩa khi ở dạng đếm được lại mang một nghãi khác.

Get me some paper (giấy để viết)

Get me a paper (tờ báo)

 

Chúc bạn có những kiến thức bổ ích từ HomeClass.vn

 

 

Xem thêm

Thời hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thời hiện tại và hiện tại tiếp diễn

Thời quá khứ và quá khứ tiếp diễn

Thời quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Phân biệt giới từ chỉ thời gian và địa điểm trong tiếng Anh

 

 

 


Đăng ký học thử

Để nhận tư vấn lộ trình và đăng ký học thử vui lòng liên hệ
Tel: (84) 6290 6699
Hotline: 096 100 3856 - 091 678 3856


Bài viết liên quan

Những từ vựng tiếng Anh chủ đề Covid – 19 bạn cần biết (Bài 3)
Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Valentine
Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Coronavirus (Bài 2)
Những từ vựng tiếng Anh chủ đề Coronavirus bạn cần biết
Học tiếng Anh online - Giải pháp an toàn trong dịch Corona
call
zalo
zalo
facebook