Đăng ký học thử tiếng Anh online tại HomeClass










Thời hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Tiếng Anh luyện thi
20/09/2019
Thời hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 

Việc phân biệt và sử dụng đúng thời hiện tại hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn đôi khi vẫn làm cho chúng ta gặp khó khăn. Trong nhiều trường hợp, ranh giới giữa hai thời này không thực sự rõ ràng. Bạn hãy cùng HomeClass phân biệt rõ ràng cách sử dụng cũng như cách phân biệt hai thời này nhé.

 

1. Thời hiện tại hoàn thành

 

Câu khẳng định trong thời hiện tại hoàn thành

I/you/we/they have (‘ve) learnt…

 

Câu phủ định trong thời hiện tại hoàn thành

I/you/we/they have not (haven’t) learnt…

 

Câu hỏi trong thời hiện tại hoàn thành

Have I/you/we/they learnt…?

 

Cách sử dụng thời hiện tại hoàn thành

 

Thời hiện tại hoàn thành dùng để mô tả các tình huống đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn đúng trong hiện tại.

Mrs John has been the head teacher for three years.

 

Thời hiện tại hoàn thành dùng để nói về các hoạt động đã hoàn thành tại một thời điểm trong quá khứ nhưng không được nhắc đến.

I’ve already read that book.

 

Thời hiện tại hoàn thành dùng để nói về các hoạt động đã hoàn thành nhưng tầm quan trọng của chúng vẫn còn kết quả đến thời điểm hiện tại.

They’ve all done their homework.

 

Lưu ý khi sử dụng thời hiện tại hoàn thành.

 

Thời hiện tại hoàn thành thường được sử dụng với các từ và cụm từ sau: for, since, just, already, yet, ever, never, it’s the first time…

 

Chúng ta không sử dụng thời hiện tại hoàn thành khi chúng ta muốn nói về những điều đã xảy ra trong quá khứ, thay vào đó chúng ta sử dụng thời quá khứ.

I did my homework last night.

 

Chúng ta không sử dụng thời quá khứ khi chúng ta muốn nói về những điều vừa xảy ra hoặc đã xảy ra nhưng vẫn quan trọng tại thời điểm hiện tại. Chúng ta sử dụng thời hiện tại hoàn thành.

I’ve finished! Can I go home now?

 

Một số phân từ hai có dạng bất quy tắc.

 

2. Thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 

Câu khẳng định thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I/you/we/they have (‘ve) been studying…

He/she/it has (‘s) been studying…

 

Câu phủ định thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I/you/we/they have not (haven’t) been studying…

He/she/it has not (hasn’t) been studying…

 

Câu hỏi thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Have I/you/we/they been studying…?

Has he/she/it been studying…

 

Cách sử dụng thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 

Thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để mô tả những hành động vẫn đang tiếp diễn đến thời điểm hiện tại hoặc chỉ vừa kết thúc.

We’ve been doing grammar exercises for over an hour. Can we have a break now?

They’re having a break now because they’ve been working so hard.

 

Lưu ý khi sử dụng thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thời hiện tại hoàn t hành tiếp diễn thường được sử dụng với những từ sau: for, since, just…

 

Thời hiện tại hoàn thành thường nhấn mạnh vào kết quả của một hành động.

She’s written an article for the school newspaper. (She’s finished it)

 

Thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường nhấn mạnh vào hành động hoặc, quá trình diễn ra hành động, thời gian của hành động hơn là kết quả.

She’s been writing an article for the school newspaper. (She’s started, but she hasn’t finished it yet)

 

Chúc các bạn có những kiến thức bổ ích từ HomeClass

 

HomeClass.vn

Website học tiếng Anh trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Tags: Học tiếng Anh, HomeClass, thời hiện tại hoàn thành, thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn, khác biệt

Đăng ký học thử

Để nhận tư vấn lộ trình và đăng ký học thử vui lòng liên hệ
Tel: (84) 6290 6699
Hotline: 096 100 3856 - 091 678 3856


Bài viết liên quan

Những từ vựng tiếng Anh chủ đề Covid – 19 bạn cần biết (Bài 3)
Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Valentine
Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Coronavirus (Bài 2)
Những từ vựng tiếng Anh chủ đề Coronavirus bạn cần biết
Học tiếng Anh online - Giải pháp an toàn trong dịch Corona
call
zalo
zalo
facebook