Cách dịch giấy khai sinh sang tiếng Anh

Tiếng Anh luyện thi
15/08/2018
Cách dịch giấy khai sinh sang tiếng Anh

 

Giấy khai sinh là một giấy tờ quan trọng trong bộ hồ sơ nhân thân của trẻ dưới 12 tuổi, và có thể thay giấy tờ tùy thân của các bé. Vậy cách dịch loại giấy tờ nhân thân này như thế nào? Hôm nay HomeClass xin giới thiệu tới các bạn cách dịch Giấy khai sinh sang tiếng Anh.

 

 

PEOPLE’S COMMITTEE

Commune/Ward:

Town/District:

Province/City:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Form BTP/HT-2006-KS.1

No.: 10

Book : 

 

 

CERTIFICATE OF BIRTH

(ORIGINAL)

 

 

Full name:                                                        Gender:   

Date of birth:                                                     In words:

Place of birth: 

Ethnic group:                                                     Nationality: 

Native place:  

Full name of Father

Ethnic group:                                                     Nationality:                           

Full name of Mother:

Ethnic group:                                                     Nationality: 

Full name of Declarant

Relationship with the declared person:

 

 

 

 

Declarant

(Signed and full name)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar

(Signed and full name)

 

 

 

 

 

 

 

Registration dated … January …….

REP. …… WARD PEOPLE’S COMMITTEE PRESIDENT

(Signed and sealed)

 

 

 

 

 

 

 

Vice President

 

 

Tags: Cách dịch, giấy khai sinh, tiếng Anh

Bài viết liên quan

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề năng lượng “energy”
Cách dịch sổ hộ khẩu sang tiếng Anh
Từ vựng tiếng Anh chủ đề  “vacation”
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Gia đình
12 mẹo giúp bạn làm chủ ngữ pháp tiếng Anh (Phần 2)