Cách dịch giấy phép kinh doanh sang tiếng Anh

Tiếng Anh cho người đi làm
15/08/2018
Cách dịch giấy phép kinh doanh sang tiếng Anh

 

 

Có rất nhiều trường hợp bạn phải dịch giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty sang tiếng Anh. Bản mẫu giấy phép kinh doanh bằng tiếng Anh sẽ là một tài liệu quan trọng giúp bạn tham khảo cho việc dịch thuật của mình. HomeClass xin gửi tới bạn bản dịch mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần.

 

 

HANOI AUTHORITY FOR PLANNING AND INVESTMENT

BUSINESS REGISTRATION OFFICE

--------------------------

 

 

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

 

 

CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION

JOINT STOCK COMPANY

Business Code: 

 

The first registration:

The second registration for amendment:

1. The company name

The company name in Vietnamese:

The company name in English:

The company name in short:

 

2. The head office address:

Telephone number:                                                          Fax:

Email:                                                                               Website:

 

3. Chartered capital

Chartered capital:

In word:

Face value of share:

Total shares:

 

4. Legal representative

Full name:                                                                        Gender:

Position:

Date of birth: Ethnic group:                                             Nationality:

Type of individual certification:

ID number:

Date of issuance: Place of issuance:

Registered permanent address:

Current address:

 

 

 

                                                                                                                           Manager

                                                                                                                   (Signed & sealed)

 

 

 

Tags: dịch, giấy phép kinh doanh, tiếng Anh

Bài viết liên quan

Cách dịch hợp đồng lao động sang tiếng Anh
10 câu nói khơi nguồn cảm hứng học tiếng Anh từ những người nổi tiếng
20 mẫu câu tiếng Anh mọi lễ tân khách sạn cần biết
Cách viết thư khiếu nại trong thư tín thương mại bằng tiếng Anh
22 thành ngữ tiếng Anh thông dụng ai cũng nên biết