Cách dịch sổ hộ khẩu sang tiếng Anh

Tiếng Anh luyện thi
15/08/2018
Cách dịch sổ hộ khẩu sang tiếng Anh

 

Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bằng tiếng Anh, trong đó sổ hộ khẩu là một trong những giấy tờ nhân thân quan trọng bạn sẽ phải chuẩn bị. Vậy các thông tin trong sổ hộ khẩu được dịch như thế nào? Bạn hãy cùng HomeClass xem  mẫu dịch sổ hộ khẩu sang tiếng Anh sau nhé.

 

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

INDEPENDENCE – FREEDOM – HAPPINESS

 

 

HANOI PEOPLE’S COMMITTEE

---------------------------------------------

 

HOUSEHOLD REGISTRATION BOOK

 

Full Name of Householder: NGUYEN THI A

House No.: P7 – A

Street: Residential Community

Ward, Village: 

District, Town:

10th December 1992

DEPUTY DIRECTOR OF DONG DA PUBLIC SECURITY

(Signed and sealed)

 

Major

Do Hong G

 

 

----------------------------------

Moving on date:

Place of Arrival:

 

Director of District Public Security 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATION WITH THE HOUSEHOLDER:

 

Full name:

Nickname (if any):

Date of Birth:                                                           Gender:

Place of Birth:

Native Place:

Ethnic Group:                                                         Religion:

Occupation: Officer

Working Place: 118 Company

ID No.:                             

Issue Date:                                                            Issue Place:

Place of Residence before Arrival:

Date of Arrival:

 

10th December 1992

DEPUTY DIRECTOR OF DONG DA PUBLIC SECURITY

(Signed and sealed)

 

Major

Do Hong G

--------------------------------------

Place of Arrival:
Moving on date:

 

Director of District Public Security 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHANGE OF PERMANENT ADDRESS

 

Certify that the whole family has moved to

 

10th December 1992

DEPUTY DIRECTOR OF DONG DA PUBLIC SECURITY

(Signed and sealed)

 

 

Major

Do Hong G

 

 

Book: 72 Page 16 Ward: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moving on date:

 

 

                                                                                                     Dated

 

                                                                               Director of District Public Security 

 

Ward:

Folder:         Page

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moving on date:

 

 

                                                                                                     Dated

 

                                                                                  Director of District Public Security 

 

 

 

Tags: Dịch, sổ hộ khẩu, tiếng Anh

Bài viết liên quan

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề năng lượng “energy”
Cách dịch giấy khai sinh sang tiếng Anh
Từ vựng tiếng Anh chủ đề  “vacation”
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Gia đình
12 mẹo giúp bạn làm chủ ngữ pháp tiếng Anh (Phần 2)