CUỘC THI KỂ CHUYỆN VÀ HÙNG BIỆN TIẾNG ANH TUẦN 17-24/6
Học từ vựng tiếng Anh chủ đề thất nghiệp Unemployment
CUỘC THI KỂ CHUYỆN VÀ HÙNG BIỆN TIẾNG ANH HÀNG TUẦN
Học 12 thành ngữ  tiếng Anh liên quan tới giấc ngủ
Học từ vựng tiếng Anh chủ đề hành vi Behavior
Học từ vựng tiếng Anh chủ đề các nguồn năng lượng Energy Source
Học tiếng Anh theo chủ đề cùng HomeClass: diễn tả thời tiết nóng/lạnh
Học các quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh
Cùng HomeClass học tiếng Anh qua bộ truyện Harry Potter