Tìm giáo viên theo tên

Johann
Johann
Tuổi
33
Quốc tịch
Philippines
Ngày gia nhập
31/01/2018
Giới tính
Nữ
Bằng cấp và kinh nghiệm
I've been teaching English online for 10 years already.
I had training in TOEIC , Business English and IELTS.
I Have taught different nationalities across Asia.
Chương trình
- English for communication
- Office English
- English for kids
- IELTS
- TOEIC
Giới thiệu về bản thân
My name is Johannes Eran. I'm from Cebu Philippines. I've been teaching English online for almost 10 years now. I specialize Business English, Conversational English, TOEIC, IELTS speaking and Kids Class. I've taught different nationalities around Asia like Japanese, Korean, Chinese and Taiwanese. Meeting different nationalities is really interesting because it widen my views and educate me more about the uniqueness of different cultures and beliefs. In this job I dont only teach but I also learn a lot from my students. In my class I make sure that students are comfortable in expressing their views and opinions.
I'm hoping to be part of your team..

Nhận xét của học viên

Vo Pham Khanh Vy (20:45:02 14/04/2018): Thank you so much ! I very love your lesson
Thời gian 23/04
Thứ hai
24/04
Thứ ba
25/04
Thứ tư
26/04
Thứ năm
27/04
Thứ sáu
28/04
Thứ bảy
29/04
Chủ nhật
12:00
12:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
Theo nghiên cứu khoa học, 25 phút học 1 thầy - 1 trò là thời lượng lý tưởng cho việc học tiếng Anh mỗi ngày, giúp trí não tập trung cao độ và phát huy tối đa khả năng tiếp thu, ghi nhớ sâu