Tìm giáo viên theo tên

Peter
Peter
Tuổi
54
Quốc tịch
United States
Ngày gia nhập
04/10/2016
Giới tính
Nam
Bằng cấp và kinh nghiệm
Taught English for two years at Berlitz School of Language.
Taught high school English to students 14-18 years old for 10 years.
Worked as a school administrator for 13 years - 3 years as Deputy Principal, 7 years as High School Principal, and 3 years as Director of Curriculum.
Chương trình
- English for communication
- Office English
Giới thiệu về bản thân
Hello! My name is Peter Kahl. I've been in education for twenty-three years. I am originally from New York State. I taught high school English in Maryland for 10 years then moved up to Maine and entered school administration. In 2013 I relocated to Seoul, South Korea and became the Director of Curriculum for a K-12 international school. In September 2016, I moved to Vietnam where I'm currently pursuing some business opportunities.

Nhận xét của học viên

Phan Hong Hanh (12:19:48 16/04/2018): Thank you so much for your note and sharing. Have a nice week
Phan Hong Hanh (23:56:13 09/04/2018): Thầy đánh giá lúc dạy nhưng ko ghi thêm nhg vấn đề còn tồn tại
Thời gian 23/04
Thứ hai
24/04
Thứ ba
25/04
Thứ tư
26/04
Thứ năm
27/04
Thứ sáu
28/04
Thứ bảy
29/04
Chủ nhật
19:00
19:30
20:00
20:30
Theo nghiên cứu khoa học, 25 phút học 1 thầy - 1 trò là thời lượng lý tưởng cho việc học tiếng Anh mỗi ngày, giúp trí não tập trung cao độ và phát huy tối đa khả năng tiếp thu, ghi nhớ sâu