Tìm giáo viên theo tên

Sunday
Sunday
Tuổi
33
Quốc tịch
Philippines
Ngày gia nhập
28/09/2016
Giới tính
Nữ
Bằng cấp và kinh nghiệm
WORK EXPERIENCE:

FORYOU (Japanese)
ONLINE ENGLISH TEACHER
NOVEMBER 2012 – AUGUST 2016

LITE (Japanese ESL School)
MANAGER
MAY 2014 – NOVEMBER 2014

LET’S TALK (Chinese ESL School)
HUMAN RESOURCE SPECIALIST
OCTOBER 2013 – APRIL 2014

EZ-TALK (Korean)
ONLINE ENGLISH TEACHER
DECEMBER 2010 – DECEMBER 2013

WIZBEE ONLINE ENGLISH (Korean & Chinese)
ONLINE ENGLISH TEACHER
MARCH 2008 - MARCH 2010

SEOUL ELITE ACADEMY (Korean)
ONLINE ENGLISH TEACHER
OCTOBER 2008 – OCTOBER 2010

ENGLISH CAMP (Korean)
OFFLINE & ONLINE ENGLISH TEACHER
MARCH 2005 – AUGUST 2007SEMINARS ATTENDED:

AMERICAN ACCENT TRAINING
DASMARINAS CITY
MARCH 2007 – MAY 2007

STRATEGIES FOR TEACHING ONLINE
DASMARINAS CITY
MARCH 2007 – MAY 2007


Chương trình
- English for communication
- Office English
- English for kids
- IELTS
- TOEIC
Giới thiệu về bản thân
Hello! My name is Sunday. My hobbies include watching movies, listening to music, and reading novels.

I’ve been teaching English as a Second Language for 11 years now. I’ve taught Koreans, Russians, Chinese, and Japanese of all ages with different levels. I also worked as a Human Resource Specialist for a Chinese Online English School and a Manager for a Japanese Online English School. I can teach grammar, pronunciation, vocabulary, public speaking, and a lot more.

I am here to help you raise your confidence level, not only in speaking English, but in all skills of learning the English language. My goal is to make you feel as comfortable as possible in expressing yourselves during our lessons. I’ll show you how fun learning English can be.

Nhận xét của học viên

Tran Danh Quang (17:44:18 13/06/2018): hài lòng
Vu Xuan Huy (10:30:35 13/06/2018): Buổi học này rất có hiệu quả. Giáo viên dạy dễ hiểu.
Tưởng Phi Vân (10:44:46 08/03/2017): Thanks you Ms. Sunday. I like the way you correct my pronunciation. See you soon.
Thời gian 18/06
Thứ hai
19/06
Thứ ba
20/06
Thứ tư
21/06
Thứ năm
22/06
Thứ sáu
23/06
Thứ bảy
24/06
Chủ nhật
7:30
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
Theo nghiên cứu khoa học, 25 phút học 1 thầy - 1 trò là thời lượng lý tưởng cho việc học tiếng Anh mỗi ngày, giúp trí não tập trung cao độ và phát huy tối đa khả năng tiếp thu, ghi nhớ sâu