Học tiếng Anh với những thành ngữ “vui tai”
Học tiếng Anh với từ vựng chủ đề Halloween
Học tiếng Anh qua các thành ngữ từ danh từ chỉ thời gian
Phân biệt cách sử dụng Old,  Aged và Elderly trong tiếng Anh
Trại hè tiếng Anh HomeClass Hội An 2017 đợt 2 – những chuyện chưa kể
CHƯƠNG TRÌNH  TRẠI HÈ TIẾNG ANH HOMECLASS  HỘI AN 2017 ĐỢT 4
Nhật ký trại hè tiếng Anh HomeClass 2017 - You only live once
Nhật ký trại hè tiếng Anh HomeClass 2017 - Đội gìn giữ hòa bình Osass
Nhật ký trại hè tiếng Anh HomeClass 2017 - Giải mã những ẩn số YOLO