Phân biệt cách sử dụng Old,  Aged và Elderly trong tiếng Anh
Trại hè tiếng Anh HomeClass Hội An 2017 đợt 2 – những chuyện chưa kể
CHƯƠNG TRÌNH  TRẠI HÈ TIẾNG ANH HOMECLASS  HỘI AN 2017 ĐỢT 4
Nhật ký trại hè tiếng Anh HomeClass 2017 - You only live once
Nhật ký trại hè tiếng Anh HomeClass 2017 - Đội gìn giữ hòa bình Osass
Nhật ký trại hè tiếng Anh HomeClass 2017 - Giải mã những ẩn số YOLO
Nhật ký trại hè HomeClass 2017:  nắng, mồ hôi và khát khao chiến thắng
Nhật ký trại hè tiếng Anh HomeClass Hội An 2017 - Một ngày làm Coach
Trại hè tiếng Anh HomeClass Hội An 2017 đợt 1 chính thức khởi động!