Phân biệt cách sử dụng Old,  Aged và Elderly trong tiếng Anh
Học tiếng Anh qua những thành ngữ từ danh từ chỉ cây cối
Trại hè tiếng Anh HomeClass Hội An 2017 đợt 2 – những chuyện chưa kể
CHƯƠNG TRÌNH  TRẠI HÈ TIẾNG ANH HOMECLASS  HỘI AN 2017 ĐỢT 4
Nhật ký trại hè tiếng Anh HomeClass 2017 - You only live once
Nhật ký trại hè tiếng Anh HomeClass 2017 - Đội gìn giữ hòa bình Osass
Nhật ký trại hè tiếng Anh HomeClass 2017 - Giải mã những ẩn số YOLO
Nhật ký trại hè HomeClass 2017:  nắng, mồ hôi và khát khao chiến thắng
Nhật ký trại hè tiếng Anh HomeClass Hội An 2017 - Một ngày làm Coach